Chladné zbraně - vše okolo zbraní

Chladné zbraně - definice pojmu

 

Zbraně provází lidstvo už od jeho brzkých počátků.
Již naši prapředci oplývali dovedností tvorby jednoduchých nástrojů, které jim usnadňovali každodenní život.
Mezi tyto nástroje lze zařadit první zbraně, které jejich nositelům usnadňovali obstarání potravy lovem.
Zde také začíná i naše historie zbraní jako takových.

 

Abychom si vysvětlili, co je vůbec takzvaná "Chladná zbraň".
Definice pro chladnou zbraň spočívá v jejím použití.
V dnešní době je chladná zbraň definována jako zbraň, která pro svůj účinek vyžaduje přímý fyzický kontakt s oponentem.
Mezi chladné zbraně tak díky této definici lze zařadit jakoukoli zbraň, která je určená ke kontaktu s nepřítelem.

Prvními známými zbraněmi jsou pěstní klíny, díky kterým se odstartoval vývoj zbraní až k dnešním známým exemplářům.
Přeci jen pěstní klín je přímým předchůdcem nože. Klín přivázaný k větvi je předchůdcem kopí nebo oštěpu, 
anebo klín nasazený na krátkou tyč coby předchůdce sekery.

Toto byl stabilní základ, na kterém stavěli civilizace po několik tisíc let.
Zbraň však není pouze nástrojem určeným pro ubližování, ale jako nástroj pracovní a nebo také jako umělecké dílo.

 

Rozdělení chladných zbraní

 

Chladné zbraně je velice široký pojem, který zahrnuje snad téměř každý objekt z vašeho okolí.
Pokusíme se tedy spolu rozdělit tuto obrovskou kategorii do několika menších podkategorií, které Vám už více napoví.
Kategorizací zbraní je však mnoho a dalo by se s nadhledem říci, že co člověk, to vlastní styl rozdělení.
Je tomu tak, protože některé zbraně je možné zahrnout hned do několika kategorií současně.
Zářným příkladem je oštěp (jedná se o zbraň primárně vrhací, ale zároveň ji lze zahrnout do kategorie zbraní bodných).

1. Nože

Nože jsou všem velmi dobře známou věcí.
Od klasického nože z kuchyně přes kapesní nožíky až po velké nože lovecké.
Toto je lidem nejznámější a nejdostupnější kategorie, kterou znají naprosto všichni ve Vašem okolí.
Tuto kategorii nezahrnujeme pod bodné nebo sečné zbraně z důvodu velmi široké působnosti a vlastního škálování.

DSC_6068        DSC_6029

KOVANÝ LOVECKÝ NŮŽ/DÝKA "SPIRIT OF HUNTING"                                        KOVANÝ VIKINGSKÝ SAX "VIKING JARL" - HONOSNĚ ZDOBENÁ POCHVA!

2. Bodné zbraně

Bodnou zbraní se rozumí jakákoli zbraň, jejíž efektivita spočívá v bodání.
Mezi tento typ lze zařadit kordy, některé druhy dýk, bajonety, tlačné dýky a podobné.
Často tento typ zbraně nemá ostré ostří a sází čistě na svoji velice ostrou špičku.

DSC_6027                                                           7341

KOVANÉ KOPÍ "BOAR HUNTER" SKLÁDACÍ RATIŠTĚ Z HLINÍKOVÉ SLITINY!                     ČÍNSKÉ KOPÍ "FLAME QIANG" KUNG FU

3. Sečné zbraně

Pravým opakem zbraně bodné je zbraň sečná.
Primárním účelem tohoto typu zbraně je, jak již název napovídá, seknutí.
Zbraně kategorizované jako sečné mají často protažený a lehce zahnutý tvar pro využití větší části ostří
a tím pádem pro vyšší efektivitu seku.

DSC_5947                                                DSC_6044

DAMAŠKOVÝ ŘÍMSKÝ GLADIUS "JEWEL OF ROME" LUXUSNÍ ZPRACOVÁNÍ!                                                 KOVANÁ SEKERA "FLYING VIKING" FUNKČNÍ I VRHACÍ SEKERA!

4. Tupé (drtivé) zbraně

Tento charakteristický typ zbraní je jedním z nejtěžších kalibrů světa chladných zbraní.
Mezi těmito zbraněmi naleznete například palcáty nebo válečná kladiva.
Jedná se o předměty tupé bez ostří, občas opatřené hroty, jejichž primárním účelem je drtivý dopad.

7626-3                                                                                8970-1

VÁLEČNÉ KLADIVO "HEAVY STORM" WU-SHU                                                                                            ŘEMDIH "HUSIT" DŘEVĚNÝ

 

 

5. Vrhací zbraně

Vrhací zbraně jsou speciální skupinou zbraní, které se pohybují na hraně definice.
Jedná se o druh zbraně vytvořený se specifickými vlastnostmi napomáhajícími efektivnímu zasahování cíle.
Mezi tento druh zbraní pak spadají například vrhací nože, oštěpy a další nástroje určené pro vrhání.

Toto je naše základní rozdělení zbraní, ze kterého v tomto článku a na našem e-shopu vycházíme.
Díky němu se tak lze v nepřehledném množství chladných zbraní snadno orientovat a získat tak mnohem větší přehled.

      6826                                            6148              

            

 

       VELKÉ VRHACÍ NOŽE "DOUBLE OSA" - 2 KS                                                 VELKÉ VRHACÍ NOŽE "SCORPION" - 3 KS

 

 

Nože

 

Nože jsou jednou z nejvíce rozšířených kategorií chladných zbraní vůbec.
Dovolíme si říci, že každý je vlastníkem alespoň jednoho nože.
Vzhledem k jejich obrovskému množství kategorizací, typů, velikostí a stylů užití jsme se tak rozhodli z nich učinit kategorii samostatnou.

Nože jsou nástrojem vycházejícím z jejich prapředka pěstního klínu.
Jedná se o nástroj každodenní potřeby, který našemu druhu slouží již po tisíce let.
Tvar nože, provedení, kvalita jsou dány geografickým původem a zámožností majitele.
Nože a veškeré zbraně obecně tak byli nejen užitečným nástrojem, ale také ukazatelem společenského postavení jejího majitele.
Běžný člověk tak vlastnil obyčejný nůž, který byl určený čistě pro praktické účely a mnohdy o nevalné kvalitě,
zatímco šlechtic vlastnil nůž bohatě zdobený z kvalitních materiálů.

Nože samotné lze zařadit do všech výše vypsaných kategorií vyjma zbraní drtivých.
U nože je možné si jeho účel vybrat a úžívat ho tak mnoha způsoby od standardní sečné zbraně přes bodnou až po vrhací.

                                                                                        9767

                           

                                                                                           DAMAŠKOVÁ KHUKRI "NEPALS TRADITION"

 

 

Bodné zbraně

 

Bodné zbraně jsou kategorií, jejíž název zahrnuje i samotnou podstatu těchto zbraní.
Tento druh zbraní je kategorií, která by jako svého předka mohla najít v pěstním klínu usazeném na delší větvi.
Známými zástupci kategorie bodných zbraní jsou například kopí kord nebo tlačná dýka,
které svojí stavbou a konstrukcí plně využívají sílu jejího nositelé k bodání.

Základním účelem je tedy lov zvěře, který se později vyvinul i v bitevní nástroj,
který byl základním pilířem každé úspěšné armády v podobě dlouhých a ostrých kopí.

                                                                                             8154

                                                 

                                                                                                    KOPÍ "ASSEGAI SHORT" COLD STEEL

 

 

Sečné zbraně

 

Zbraně označené jako sečné opět charakterizuje jejich název.
Vývoj těchto zbraní započal s prvními meči a pokračoval po více než 5 tisíc let.
Sečné zbraně představují velký pokrok lidské zručnosti a pochopení základních principů fyziky.

Původní meče určené pro boj se nesly v jednoduchém rovném tvaru s nabroušenou čepelí,
kde primárním prvkem práce s touto zbraní byla síla jdoucí ruku v ruce s obratností.
Pozdější vývoj zbraní však ukázal, že tvar vhodný pro sekání netkví v rovném ostří ale v ostří zahnutém.
Díky zahnutí se tak podstatně vylepšuje sekací vlastnost meče, která tak využívá podstatně delší část ostří k provedení seku.
Zahnutí tak způsobilo převážení potřeby technické zdatnosti nad surovou silou samotnou.

Nejznámějším příkladem dnešní doby tak bude šavle nebo katana,
jenž jsou primárně zaměřené na techniku seku místo na množství síly do seku vložené.

                                                                                        7452-9

                                                                                   JAPONSKÁ KATANA "SEDM SAMURAJŮ" HIGH QUALITY

 

 

Tupé (drtivé) zbraně

 

Zbraně tupé (drtivé) svého prapředka naleznou v jednoduchém kyji.
Princip této zbraně je jednoduchý a díky své jednoduchosti jedním z efektivních způsobů boje.

Tupé (drtivé) zbraně jsou určené pro dosažení přenosu většího množství síly, spolu s vyšší odolností než poskytuje lidské tělo samotné.
Díky tomu tak poměrně křehký organismus jako je člověk dokáže zasáhnout svůj cíl vysokou silou bez rizika poranění.

Současně s vývojem zbrojí se nesl vývoj zbraní, které je dokáží překonat.
Lehká kožená zbroj nečinila ostrému meči velký odpor, avšak s nástupem zbrojí ocelových bylo zapotřebí zbraní,
které zbroj snadno neodrazí.
Takovou možnost poskytovali zbraně drtivé, které při kontaktu s ocelovou zbrojí páchali obrovské škody,
jelikož masivní drtivá zbraň byla schopná ocelové zbroje promáčknout nebo dokonce prorazit.

Drtivé zbraně opět ruku v ruce pozvolna opustili bojiště spolu s těžkými ocelovými zbrojemi.
Nejznámějšími zbraněmi v našem okolí jsou řemdihy, palcáty nebo cepy.

                                                                                                 8415

                                                                                                        KLADIVO "WAR" COLD STEEL

 

Vrhací zbraně

 

Vrhací zbraně opět definuje již jejich název samotný.
Jedná se o zbraně určené pro nepřímo kontaktní boj.
Vrhací zbraně jsou určené pro zasažení protivníka na delší vzdálenost, ale pouze za pomoci síly samotného vrhače.
Do této kategorie tak nemohou zapadat luky kuše a podobné zbraně mechanicky vylepšující schopnosti nositele.

Vrhací zbraně mají různé tvary a různé velikosti.
Styl vrhací zbraně se liší dle účelu geografického původu a velikosti.
Mezi jedny z nejznámějších vrhacích zbraní patří vrhací hvězdice a bo shurikeny, které využívali samurajové a ninjové při soubojích.
Pro nás však nejznámější vrhací zbraní je oštěp.
Zbraň podobná kopí, ale kratší určená pro vrhání se užívá již od pravěku, kdy sloužila jako hlavní zbraní pro lov zvěře.

Dnešní vrhací zbraně jsou konstruovány pro maximální odolnost a efektivitu zbraně samotné.
Čím je zbraň jednodušší pro manipulaci a konstrukci, tím je v dnešních očích vhodnější pro vrhání.

                                                                                                DSC_0122

                                                                             VRHACÍ BO SHURIKEN "TRADITIONAL BO SHURIKEN" KOVANÝ!

 

Závěr

 

Závěrem bychom Vám rádi připomněli, že dnešní využití zbraní není určené pro ubližování lidem ani zvěři
a jejich využití je čistě rekreační, sportovní, sběratelské nebo praktické.
Zbraně jsou podobné ohni, který je dobrým sluhou, ale špatným pánem. Spolu s tímto Vám přinášíme nejrozličnější zbraně z celého světa.

Toto je pouze základní rozdělení zbraní, se kterými se na našem e-shopu.