Statečné srdce

Skotský rebel, který vedl své vojáky do bitvy z první linie a přivedl anglickou armádu na kolena. Při vyslovení výrazu „skotský rebel“ si člověk hned vybaví jedno jméno: William Wallace. Mohli jsme ho vidět v historickém filmu „Statečné srdce“, ale nejednalo se jen o filmovou postavu. Tento člověk byl naprosto skutečný. William Wallace inspiroval celou generaci Skotů a vlastně inspiroval navždy i celé Skotsko. A mnoho historiků ho považuje za jednoho z největších válečníků v historii.

William Wallace

William Wallace začal v nížinách Skotska. Vyrostl v době, kdy Angličané vládli Skotům a ovládali je. Wallace inspiroval své krajany, aby povstali a bojovali za svobodu. Mnohými vládci byl William Wallace považován za rebela, ale pro běžné lidi byl bohem. On spíše než generálem rozdávajícím rozkazy ze vzdáleného kopce byl vždycky v první linii.

Wallaceova snaha svrhnout anglické utiskovatele Skotska byla živena pomstou. Oženil se s nádhernou dívkou, Angličané ji zavraždili… a to byl ten moment. Okamžitě se změnil ve válečný stroj. William Wallace se snažil dát Angličanům jasnou zprávu: „Přijdeme do vaší země a uděláme přesně to, co vy Angličané provádíte už stovky let nám Skotům!“ Byl to muž s velmi silnou vůlí, který tvrdě bojoval za to, v co věřil.

Se zbraněmi se William Wallace začal učit už jako malý kluk. Tyto dlouholeté dovednosti z něj posléze učinily vůdce na bitevním poli. On a jeho bojovníci cvičili s čímkoliv, co měli po ruce, aby byli schopni bojovat. Lidé, které William přitahoval, byli odpadlíci, a ti se stali jeho bojovníky. Vycvičil je, jak nejlépe mohl.

Zbraně Williama Wallace

Ve zbraních Williama Wallace vidím jasnou filozofii: jeden zásah, jedno zabití. Každá jeho zbraň byla zkonstruována tak, aby jedním zásahem zabila.

Nejničivější zbraň Williama Wallace byl jeden z největších mečů použitých v boji - claymore.

Meč Claymore

Při jeho délce skoro 1,5 metru dokázal zabít na velkou vzdálenost. Ve Wallaceových rukách to byl děsivý nástroj zkázy. Tento meč nezabije jedním zásahem jednoho, ale sedm mužů! Tohle člověka doslova rozpůlí, odsekne to jejich ruce a také nohy. Velmi silná zbraň. Mělo to svůj důvod, proč se z něj stala legenda. On se specializoval na sekání hlav. Už jen ta velikost vypadá děsivě, ale způsob, jak s ním zacházíte, dodává úderu další sílu. Není divu, že tuhle zbraň miloval.

Wallace používal strašlivou zbraň, se kterou bušil do předních linií - kouli na řetězu.

Koule na řetězu

Dvouruční šestikilové kladivo, které mohlo být vrženo nebo mrštěno s drtivou silou. Nezdá se být velká ani těžká, ale vážně je. Ničivá síla je neuvěřitelná. Zbraň má za úkol prolomit řadu štítů, ale může být použita i zblízka. Na cokoliv narazí, to absolutně zlikviduje. Naprosto všechno.

Válečné kladivo byla oboustranná zbraň s bodcem na proražení brnění a tupým koncem k rozbíjení hlav. A přesně k tomuto účelu byla navržena. Díky tomu, že bylo válečné kladivo krátké, lehké a rychlé, bylo naprosto ideální pro boj muže proti muži. Kombinuje v sobě bojovou palici a sekeru. Válečné kladivo zabíjí jediným úderem.

Válečné kladivo

Pro boj na krátkou vzdálenost používal William wallace kombinaci ručních zbraní. Targe je skotský štít. Je to vrstvený dřevěný štít pokrytý kůží s velmi nebezpečným hrotem vepředu. Druhou vlnou útoku byl dirk. Je to nůž nebo dýka s dlouhou čepelí. Je navržená k bodání, řezání a zabíjení. Pokud jste odklonili první útok, okamžitě jste se vystavili smrtící ráně. William provedl útok oběma rukama. Štítem máchnul tak, aby získal setrvačnost, a bodcem propíchnul hruď. Bodec prošel tělem a vyšel ven zády. Dýkou potom bodnul do krku protivníka a přeťal míchu a krční tepnu. Výhoda spočívá v tom, že máte dva nástroje k vykonání jedné práce. Dává vám to možnosti.

Targe

Dirk

SKUTEČNOST PROTI FILMU

Film „Statečné srdce“ je rozhodně ikonický, na druhou stranu se však v některých věcech liší od historické skutečnosti. Po zkoumání historie jsem se rozhodl vynést pravdu na světlo a oddělit fakta od fikce. Tady jsou historické nepřesnosti a chyby ve filmu „Statečné srdce“:

Původ Williama Wallace: William Wallace ve skutečnosti nebyl obyčejným farmářským synkem, jak je líčeno ve filmu, ale dalším synem nižšího skotského šlechtice Alana Wallace, jenž byl v područí anglického krále Eduarda I. Ale jelikož mu nenáleželo žádné dědictví, neboť nebyl prvorozeným synem, vydal se na cestu skotského válečníka.

Jméno manželky: Žena Wallace se ve skutečnosti jmenovala Marian, ale pro účely filmu to bylo změněno na Murron, aby se předešlo záměně s příběhy o Robinu Hoodovi.

Modrá barva: Válečné malování modrou barvou nikdy Skotové nenosili. Tento znak, respektive válečné tetování, byl symbolem keltských válečníků, takzvaných Piktů, žijících ve středním a severním Skotsku přibližně v 7. století. Válečné tetování, které můžeme vidět ve filmu, se tedy přestalo používat přibližně 800 let dříve, než se příběh filmu odehrává.

Skotský oděv: Skotové začali ve skutečnosti nosit kilt až sto let po vybojování nezávislosti. Do filmu byl kilt dodán, protože je obecně známo, že ho nosí. Stejně tak vojáci britského vojska v té době nenosili uniformy.

Hudební nástroje: Dudy, které je možné ve filmu spatřit, se začaly poprvé objevovat až ve 14. a 15. století. Příběh filmu je přitom situován do 13. století.

Bitva u města Stirling: V roce 1297 ve skutečnosti neproběhla válečná bitva na severních otevřených pláních u města Stirling, jak je ukázáno ve filmu. Anglické vojsko čítající přibližně 10 000 vojáků muselo přejít přes úzký dřevěný most na řece Forth, aby se mohlo se Skoty vůbec utkat. Toho si byli Skotové dobře vědomi, a tak se schovali v lesích a čekali, až vojsko přes tento most bude procházet, načež jej začali napadat ze zálohy. Nepřipravená anglická armáda tak byla následně rozprášena skotskými rebely, čítající asi 3 000 vojáků. Rovněž ani hlavním vůdcem nebyl William Wallace, ale Andrew Moray, syn jednoho z nejvýše postavených aristokratů ve Skotsku. On sám již jedno tažení vedl, ale při tomto posledním byl smrtelně raněn, a tak se sláva přenesla právě na Williama Wallace, který tou dobou již vedl druhou část vojska. Do filmové scény, kdy se tyto dvě armády setkávají tváří v tvář, má tak skutečnost hodně daleko.

Útok na York: Když se stal filmový William Wallace ochráncem všech Skotů, jeho dalším krokem za nezávislost měl být přímý útok na anglickou půdu města York, v té době nejvýznamnějšího města na severu středověké Anglie. Ve skutečnosti ležel York stovky kilometrů daleko směrem na jih a proti skotským nájezdníkům měl až příliš dobrou obranu. Pravý Wallace by se o takový útok nikdy nepokusil. Nicméně v zimě 1297, jak je z dochovaných dokumentů jasně patrné, Wallace se svou armádou drancoval sever Anglie hned za skotskými hranicemi.

Zabití šerifa z Lanarku: Skutečný William Wallace skutečně v roce 1297 zaútočil a následně zabil šerifa z Lanarku. Nikoliv však kvůli pomstě za zabití manželky, ale z důvodu povstání skotských rebelů v čele se skotským rytířem Richardem z Lundie, jehož byl Wallace komplicem.

Malomocenství: Ve skutečnosti to byl skotský král Robert I. Bruce, kdo trpěl malomocenstvím, nikoli jeho otec.

Eduard II.: Svatba Eduarda II. s francouzskou princeznou Isabelou ve skutečnosti proběhla v roce 1308, čili až po smrti Eduarda I. Tehdy již William Wallace také nežil, neboť byl popraven o tři roky dříve. Král Eduard I. zvaný „Dlouhán“ ve skutečnosti zemřel v roce 1307, čili dva roky po popravě Williama Wallace.

Občas je prostě skutečný příběh jiný, než jak se vypráví. Ovšem není pochyb o tom, že William Wallace zasloužil o vývoj Skotska a nyní se řadí mezi nejslavnější bojovníky v dějinách. Stal se bojovníkem, který je dnes stejně slavný jako Robin Hood, Jesse James nebo Miyamoto Musashi.

Zdroje obrázků:

William Wallace: http://mentalfloss.com/article/58733/15-things-you-probably-didnt-know-about-braveheart

Claymore: https://cs.wikipedia.org/wiki/Claymore

Koule na řetězu: http://www.diablofans.com/forums/diablo-iii-general-forums/diablo-iii-general-discussion/19679-chain-weapons

Válečné kladivo: http://www.coldsteel-uk.com/store/War-Hammer.html

Targe: http://mshiu-spottedleaf.blogspot.cz/2010/08/weird-weapons-part-2.html

Dirk: http://www.medievalcollectibles.com/c-57-scottish-daggers.aspx