Samuraj samurajů

Jeho jméno možná znáte, ale jeho příběh nejspíš ne. Mijamoto Musaši. Ve svém prvním článku o samurajích a jejich mečích jsem se o něm stručně zmínil. Na stránce chladnezbrane.eu dokonce prodávají katanu nesoucí jeho jméno. Vzhledem k tomu, že minulý týden to byly přesně tři roky, co jsem poprvé viděl film „Poslední samuraj“, jsem se rozhodl o tomto největším samurajovi napsat samostatný článek. Budu vyprávět o jeho životě, bojovém stylu a odkazu, který přetrval až do současnosti.

Mijamoto Musaši

Zrození legendy

„Každý den, když jsou tělo a mysl v klidu, je třeba přemítat nad tím, že člověk může být roztrhán šípy, puškami, oštěpy a meči. Obecně vzato Cesta bojovníka je odhodláním přijmout smrt.“

Tato slova představují víru legendárního japonského šermíře a bojovníka. Tak skvělého šermíře, že nikdy nebyl poražen. Muže, který se stal nejlepším šermířem všech dob. Mijamoto Musaši. Na jeho obličej v dnešním Japonsku narazíte všude. I 450 let po smrti je stále známý jako Robin Hood nebo Jesse James. Prvního muže usmrtil ve svých třinácti letech, účastnil se většiny dohodnutých bitev a nikdy neprohrál jediný duel. Vinul techniku dvou mečů, která nebyla nikdy překonána. Byl vyhlášený pro svou vychytralost a psychologický přístup k boji.

Musaši je v Japonsku natolik známý a uznávaný šermíř a bojovník, že je po něm pojmenována železniční stanice. Ta vede k místu, kde se narodil. Město Mijamoto leží 640 kilometrů jižně od Tokia a nachází se v něm jedna z nejstarších škol pro boj s mečem v Japonsku, kterou založil sám Musaši. Musašiho škola Kenjutsu zastupuje původní japonský styl šermování, jehož cílem bylo usmrtit protivníka.

Narodil se zde roku 1584. Musaši pocházel z rodiny samuraje. Jeho otec měl vlastní tělocvičnu, ovládal meč, džiu-džitsu a správné použití zbroje. Musaši vyrůstal obklopen samuraji, bojovým uměním a zbraněmi. Měl však autokratického otce, který svého syna neměl v lásce. Považoval Musašiho za arogantního, kritického a nezacházel s ním dobře. V osmi letech utekl Musaši z domova a žil se svým strýcem. V následujících pěti letech se učil bojová umění a stal se studentem kaligrafie a malování.

Ve třinácti letech se jeho život navždy změnil. Arima Kihei byl šermíř, který se toulal po provinciích Japonska a zdokonaloval své dovednosti v soubojích. Neví se toho o něm moc. Jenom to, že byl hazardní hráč. V roce 1596 přešel kopec do Musašiho vesnice, kde oznámil svou výzvu k boji. Musaši vycítil příležitost. Ve třinácti letech měl zabít svou první oběť. Arima zabil brutálním způsobem, bez jakéhokoliv stylu nebo dovednosti. Trvalo mu několik let, než získal svoji techniku. Kultura duelů v Japonsku 16. století byla důležitá pro rozvoj bojovníků. Nejednalo se o sport, byl to souboj na život a na smrt.

Musaši své techniky meče sepsal těsně před smrtí. Slova, která byla uchovávána a předávána z generace na generaci, jsou to jediné, co po tomto muži zůstalo.

„Je povinností všech válečníků, vůdců i vojáků nosit u pasu dva meče. To je Cesta bojovníka. Bojovníci by měli od začátku trénovat boj s dlouhým mečem v jedné ruce. Ovládání dlouhého meče oběma rukama nevede tím správným směrem. V boji je důležité myslet na to, že chcete svého protivníka seknout špičkou meče do obličeje. Bude se snažit svým obličejem i tělem uhýbat. Protivník, který se snaží uhnout, prohrál.“

Mijamoto Musaši

Základy tohoto umění naučil Musašiho jeho otec, zdokonalení svého stylu mu trvalo dalších padesát let.

„Zpočátku se to bude zdát složité, ale na začátku je vše složité.“

Možná že svou první oběť Musaši zabil brutálním způsobem, čistým nadáním, ale tím si od začátku nastavil své prvořadé zásady.

„Účelem každého duelu je dosažení vítězství. Jakýmkoli způsobem.“

Tento jednoduchý přístup mu pomohl vyvinout svou vlastní techniku. Po prvním zabití opustil vesnici Mijamoto. Už nikdy se nevrátil. Nastoupil cestu asketického života bez domova Šugijoša - cestu šermíře, který putoval po zemi a vyhledával souboje a bitvy, kterými se zdokonaloval. To byl první krok k tomu stát se plnohodnotným samurajem.

Válečná vřava

Zatímco on putoval sám, velké skupiny bojovníků se shromažďovaly v okolí vesnice Sekigahara. Sedmnáctiletý Musaši brzy získal první válečnou zkušenost. Na jednom z nejkrvavějších polí v japonské historii. Více než 150 let byly v Japonsku vedeny krvavé válečné konflikty o právo stát se šógunem, vládcem Japonska. V roce 1598 zemřel mocný šógun Hidejoši, který Japonsko zanechal v rukou svého pětiletého syna. V bitvě o moc, která se udála po jeho smrti, se u malé vesnice Sekigahara sešlo 160 000 vojáků. Proti sobě zde stály dvě armády. Válečníci z jihu a menší armáda přivedená ze severu generálem, který se na svou pozici postupně propracoval, Tokugawou Iejasem. Když sem sedmnáctiletý Musaši dorazil, byl ještě stále Šugijoša, potulný trénující šermíř, který se chtěl stát samurajem. V armádách u Sekigahary se setkaly tisíce takových potulných šermířů. Chtěli bojovat tak, aby si jich všiml vládce, který by jim nabídl práci a pasoval je na samuraje. Musaši byl mezi nimi. Byl však na straně, která prohrávala. Nebylo to způsobeno věrností rodině Hidejoši. Musaši se prostě jen chtěl osvědčit v bitvě. Samurajové často bojovali bez svých vlastních důvodů. Říkali tomu „vypůjčení bitevního pole“.

Bitva začala za úsvitu a probíhala v husté mlze a dešti. Bojovalo zde více než 160 000 samurajů. Za jediný den jich 80 000 zemřelo. Usekli jim hlavy a naházeli je na velké hromady. Useknutí hlavy bylo pro samuraje nezbytné. Hlava byla symbolem cti a důkazem jejich zručnosti v bitvě. Zajatce nebrali. Hlavu usekli každému bojovníkovi, kterého usmrtili. Na konci každé bitvy byly sesbírány tisíce hlav, které sloužili jako hmatatelný a prokazatelný důkaz vítězství. Pokud zemřel velký válečník nebo pán, jeho hlava byla umyta a učesána a navrácena jeho rodině. Ostatní byly naraženy na kůly a nechaly se shnít. Může se to zdát kruté, ale pro samuraje, kteří se smrti nebáli, to byl vznešený způsob odchodu.

Záznamy ukazují, že Musaši se v bitvě osvědčil. A přežil. Nikdo neví jak, ale od této chvíle byl na útěku. Všichni, kteří přežili, kteří byli zraněni nebo měli zbraně, byli pronásledování a pobiti. Každá bitva nás uvnitř změní, ale boj muže proti muži v tomto krvavém měřítku změní váš pohled na svět po zbytek vašeho života. Muselo to být jako pohled do pekla. Po bitvě byl Musaši opět sám. Nepodařilo se mu stát se opravdovým samurajem a málem přišel i o život, ale získal zkušenost v dlouhé bitvě. O této zkušenosti přemýšlel po celý zbytek života a mnohé své myšlenky zaznamenal ve svém nejznámějším díle, v Knize pěti kruhů.

Další čtyři roky Musaši putoval světem bez peněz a výzbroje a cvičil se v ovládání meče. Vstával za svítání a celé hodině neúnavně trénoval své dovednosti. Vymyslel unikátní techniku boje se dvěma meči a povýšil ji na bojové umění. Po čtyřletém putování v odlehlých horách se Musaši vrátil do civilizace jako skvěle vycvičený šermíř. Musel hodně trénovat a projevit obrovskou sebekázeň. V roce 1604 mu bylo teprve 21 let, ale brzy se stal nejslavnějším samurajským bojovníkem v dějinách. Musašiho cesta za slávou nejdříve mířila do města Kjóto.

Neporazitelný

V té době to bylo starobylé hlavní město a duchovní centrum celého Japonska. Musaši věděl, že pokud v boji porazí mistry nejlepších bojových škol, okamžitě se proslaví. Události, které následovaly, ukazují, že byl Musaši neobyčejně prozíravý.

Bratři Jošiokovi vedli proslavenou školu bojových umění. Byli považováni za mistry meče. Nejstarší z bratrů Sedžiró byl známý výjimečnou schopností soustředit se. Díky této schopnosti vyhrál každý souboj. Dendžikiró byl mladší a vznětlivější. Musaši vyzval bratry na souboj, ale oni jej považovali za prostého rolníka. Musašiho nikdo neznal, ale jeho otec měl pověst skvělého šermíře. Z úcty k němu bratři Musašiho výzvu přijali. V den souboje šel Sedžiró do zahrady a podle svého zvyku meditoval, aby se zkoncentroval. V duchu si představil obraz ptáka a plně se na něj soustředil. Tento pták brzy vypadal jako skutečný, začal se pohybovat, letěl a potom se objevilo celé hejno. To bylo znamení, že Sedžiró je připraven. Musaši jej však nechal čekat. Hodiny plynuly. To byla cílená psychologická taktika.

„Musíš svého soupeře rozhodit. To je podstata mého bojového umění. Když se ti podaří narušit mysl protivníka a pokřivit jeho uvažování, zvítězíš.“

Když Musaši konečně přišel, Sedžiróva slavná koncentrace byla pryč. Sedžiró prohrál a zemřel Musašiho mečem. Dendžikiró vyzval Musašiho na souboj. Následujícího dne se Musaši opět opozdil. To stačilo k tomu, aby se Dendžikiró rozčílil a přestal se ovládat. Soustředěný Musaši tak zabil i druhého bratra. Porážka dvou bratrů ohrozila pověst a slávu jedné z nejlepších šermířských škol v Japonsku - mistry porazil neznámý psanec z rolnické vesnice. Tím to však nestačilo. Zbývající členové klanu si vyžádali další souboj. Ve skutečnosti však chtěli Musašiho zavraždit. Musaši věděl, že výzva je jen lest, ale neměl na výběr. V sázce byla jeho čest. Věděl, že jeho šance jsou mizivé. Musel se bát o život, protože cestou na souboj se zastavil v šintoistickém chrámu. Výraz „šintó“ znamená „cesta bohů“. Šintoismus v Japonsku existuje již 2 000 let a je nedílnou součástí japonské identity. Šintoisté věří, že svatyně jsou sídlem bohů. Bohové bývají spojováni s přírodou nebo duchy předků. Bojovník, který šel do bitvy, se obvykle zastavil v chrámu a poprosil o vítězství boha války Hadžimana. Nejprve zazvonil na zvonec, aby boha přivolal, dvakrát se uklonil a nakonec dvakrát zatleskal. Cestou na třetí souboj s Jošijokovými zašel Musaši do chrámu, právě se chystal zazvonit na zvonec… ale náhle se zastavil. Uvědomil si jednu věc: nikdy dřív se na bohy nespoléhal, takže proč by měl nyní začít? To byl rozhodující okamžik v jeho životě. Tváří v tvář smrti se rozhodl, že bude spoléhat výhradně na sebe. Odstoupil od zvonu a poděkoval bohu za osvícení.

„Měj úctu k bohům a buddhům, ale nespoléhej na ně.“

Členové klanu přišli ve velkém počtu. Tentokrát Musaši dorazil brzy.

„Stejný postup je v bitvě na škodu. Můžeš udělat totéž dvakrát, ale nikdy ne třikrát.“

Nastal boj, ve kterém Musaši použil svoji techniku boje se dvěma meči a pobil mnoho členů klanu. Další bojovníci ho poté pronásledovali a stříleli na něj z luků, ovšem neúspěšně. Musaši vyváznul bez škrábnutí. Zasáhl ho jediný šíp, který mu jen roztrhl rukáv. Přeživší členové rodiny Jošiokových byli zahanbeni.

Souboje s Jošiokovými jsou fascinující, protože nám umožňují pochopit Musašiho způsob uvažování. Dnes bychom řekli, že soupeře rozhodil. V roce 1604 to byl naprosto originální přístup. Musaši věděl, že má-li zvítězit, musí narušit Sedžiróvu proslulou koncentraci, Dendžikirův hněv obrátit proti němu, pokus o vraždu odvrátil pomocí šermířské techniky.

„Když čelíš převaze, snaž se nepřátele honit ze strany na stranu, i kdyby na tebe útočili ze všech čtyř směrů. Neustále sleduj, co se děje na obou stranách. Když soupeři vyrazí proti tobě, sraz je k zemi. Zatlač je směrem, odkud útočí. Při každém výpadu musíš nepřátele srazit dohromady, jako bys uvazoval ryby na vlasec. Když jsou nahromadě, okamžitě je sraz. Nesmíš jim dát šanci.“

Tato moudrá slova vyslovil jednadvacetiletý mladík! Umění boje s mečem je prostředkem osobního vývoje. Pro Musašiho a další bojovníky byl meč neoddělitelnou součástí života. Neustále jej nosili při sobě. Umění boje s mečem bylo podstatou jejich existence. Mělo pro ně stejný význam jako náboženství. Meč byl součástí samuraje. Byl fyzickým prodloužením jeho těla. Způsob, jakým samuraj používal meč, ukazoval, kým je.

„V souboji spoléhám jen na svůj meč. Když bojuji, nemám žádnou rodinu.“

Musašiho pojilo s mečem duchovní pouto, které bylo v samurajské tradici hluboce zakořeněné. Musaši však propagoval používání různých zbraní. Cestoval po zemi a cíleně vyhledával souboje s významnými bojovníky. Během deseti let po soubojích v Kjótu se  Musaši utkal více než šedesátkrát, což znamená jeden souboj každé dva měsíce! V roce 1607 čtyřiadvacetiletý Musaši vydal hledat muže, kterého známe pouze pod jeho příjmením Šišidó. Šišidó byl mistrem bojového umění Kusarigama, při kterém se používá srp a řetěz. Během souboje Šišidó zachytil řetězem Musašiho meč a přitahoval Musašiho k sobě, aby mu zasadil smrtící ránu srpem. Musaši meč pustil, čímž Šišida vyvedl z rovnováhy, a pak po něm hodil krátký nůž, čímž ho usmrtil.

Nejlepší proti nejlepšímu

Po porážce Šišida odešel Musaši do nového hlavního města Edo. Chtěl se utkat s nějakým proslulým bojovníkem. Vyhrál již mnoho soubojů, ale seznam protivníků se tenčil. V roce 1612 mu bylo 29 let. Celé dva dlouhé týdny se snažil dohodnout souboj. Byl však stále považován za psance, proto se také nemohl utkat s nejlepšími šermíři. Zoufale toužil bojovat, ale narážel na byrokratické překážky. Každý souboj musel být oficiálně povolen, což dlouho trvalo. Musaši při každém takovém čekání vytrvale trénoval a snažil se obnovit své soustředění.

Po dvou týdnech pečlivého vyjednávání bylo rozhodnuto, že Musaši může požádat o souboj. Chtěl se utkat s legendárním démonem západních provincií Sasakim Kódžirem. Kódžiró byl proslulý šermíř, ten nejlepší ze všech. Musaši věděl, že pokud porazí Kódžira, získá pověst nejlepšího šermíře v Japonsku. Po svém příjezdu Musaši požádal Kódžirova pána, zda by si s Kódžirem mohli „porovnat techniky“. Tato fráze vypadá nevinně, ale její význam byl každému šermíři jasný: měl to být souboj na život a na smrt. V této fázi nastává v Musašiho příběhu fascinující a originální obrat.

Sasaki Kódžiró

Kódžiró byl ztělesněním ideálního šermíře, měl ušlechtilý rodokmen a známé mistry. Pomocí disciplinovaného výcviku získal bezchybný styl. Vyhrál mnoho soubojů a založil šermířskou školu. Musaši byl pravý opak: přišel neznámo odkud, neměl žádné mistry, školy ani rodokmen. Navzdory své pověsti byl stále považován za nebezpečného samotáře. Souboj se měl odehrát brzy ráno na ostrově Ganryu, což je malý kus pevniny dva kilometry od pobřeží. Když vyšlo slunce, Musaši byl stále ještě v posteli. Když ho posel vzbudil, Musaši se oblékl a beze spěchu nasnídal. Potom nasedl do člunu a vydal se na ostrov. Dobře věděl, že má zpoždění a jeho protivník na něj už čtyři hodiny čeká. Byl to mistrovský tah. Musaši použil stejnou taktiku jako u bratrů Jošiokových, ale tentokrát zašel ještě dále - chtěl soupeře ještě více rozzuřit, a tak si vyrobil dřevěný meč z vesla. Kódžiró musel být hluboce uražen: Musaši přišel pozdě a místo meče měl jen kus dřeva. To bylo velmi neuctivé. Kódžiró vstoupil do vody zmítaný vztekem, vytasil meč a pochvu od svého meče ve vzteku odhodil do vody. V tu chvíli na něj Musaši promluvil: „Prohrál jsi, Kódžiró. Copak by vítěz odhodil pochvu na svůj meč?“ Rozzuřený Kódžiró zaútočil na Musašiho, ale nakonec v souboji prohrál. Kódžiró byl známý tím, že používal dlouhý meč a na tuto výhodu spoléhal. Avšak meč, který si Musaši vytesal, byl o několik centimetrů delší, díky čemuž vyhrál.

Musaši porazil démona západních provincií! Kódžiró používal dlouhý meč, díky čemuž jen málokdy prohrál. Tím, že si Musaši vyrobil meč jen o pár centimetrů delší, než měl Kódžiró, udělal z Kódžirovy výhody svou vlastní. Použil Kódžirovu pýchu, aby ho porazil. Tato psychologická taktika nevyžaduje nic víc, než dobrou znalost povahy vašeho protivníka.

„Poznej protivníka. Poznej jeho meč.“

Katana MIYAMOTO MUSASHI

Ze všech soubojů, kterých se Musaši účastnil, ho právě tento poznamenal nejvíc. Bylo to, jako by zabil svou kopii. Až do tohoto okamžiku se Musaši naučil v každém souboji, kterého se zúčastnil, něco nového. V tom prvním jak zabíjet, pak jak bojovat a přežít ve vřavě bitev, jak v divočině čtyři roky intenzivně trénovat, v souboji s bratry Jošiokovými psychologii, jak najít a vyzvat na souboj mistra ovládajícího jakoukoli zbraň… Každý souboj měl nezastupitelné místo v dovedení jeho techniky boje k dokonalosti. Kódžiró byl v mnoha směrech poslední v řadě, ale také ten, kdo byl Musašimu nejblíže. Ten, kdo ho nejvíc ovlivnil. Od této chvíle už své umění nepiloval v osobních soubojích, ale spíše v asketickém chování. Souboj s Kódžirem byl koncem Musašiho první fáze coby adepta. Své zkušenosti přetavil do pravidel používání zbraní.

„Bojovník by neměl najít obzvláštní zalíbení v žádné ze zbraní. Příliš mnoho je totéž jako příliš málo. Nauč se používat cokoliv, co máš po ruce. Pragmatické uvažování je nezbytností.“

Když byl samuraj na bitevním poli odzbrojen a neměl u sebe žádné zbraně, musel použít svoje vlastní tělo. Z dochovaných záznamů vyplývá, že Musaši velmi dobře ovládal i umění džiu-džitsu, formu juda. Povídá se, že byl schopen protivníka udeřit a odhodit ho metr a půl daleko! Samozřejmě je to možné (v dokumentech o bojových uměních je možné vidět nejeden úžasný kousek), ale k něčemu takovému je potřeba obrovského soustředění. Dalším uměním bylo aikido - neozbrojený způsob boje, který vychází z pohybů samurajského meče. Koncept, který Musaši uznával.

Válka a mír

Musaši bojoval v šesti bitvách a zdůrazňoval, že jeho technika byla stejná, ať už bojoval s jedním mužem nebo s armádou. Nikde to neplatilo více než v bitvě, která Musašiho ovlivnila nejvíc ze všech. Dva roky po souboji s Kódžirem nemáme o Musašim žádné zprávy. Víme jen to, že se zúčastnil Bitvy o Ósaku. V Japonsku to byla na další tři staletí poslední velká bitva. Na bitevním poli stanulo přes 400 000 samurajů, jejichž cílem byl Ósacký hrad. Tentokrát Musaši bojoval na straně Tokugawy, tedy na straně vítězů. Byla to jedna z nejkrvavějších bitev v dějinách Japonska. Na jejím konci Tokugawa popravil všechny generály opozice a setnul hlavu i osmiletému synovi samotného vůdce. Na cestě mezi Ósakou a Kjótem byly na kůlech vystaveny tisíce hlav samurajů, kteří přišli o svého vůdce. Možná právě proto, že byl svědkem této krvavé lázně, Musašiho změnilo a donutilo ho obrátit se k méně brutálním zájmům. Ať už byl důvod jakýkoliv, Musaši se zklidnil. Ve svých 25 letech, kdy většina samurajů umírá, přežil Musaši šest bitev a přes šedesát soubojů! Začal přemýšlet nad tím, že to možná má nějaký důvod. Od té chvíle už nikdy nikomu nevzal život.

Ósácký hrad

Po Bitvě u Ósaky nastal v Japonsku konečně mír. Tokugawa se stal nesporným šógunem. Prohlásil zemi za uzavřenou a zcela ji izoloval od okolního světa. Všechny křesťany nechal pochytat a ukřižovat. Cizí náboženství, zbraně a myšlenky zakázal. Cizí námořníci, kteří ztroskotali na březích Japonska, byli mučeni a popraveni. Tato nová éra měla trvat 250 let. Generace samurajů za generací tak žily, aniž by poznaly válku.

V dospělosti se Musaši v bojích řídil zcela jinými pravidly. Své souboje vedl tak, že ovládl soupeře, aniž by jim uštědřil jedinou ránu. Tato změna souvisela s proměnou životního stylu japonského bojovníka. Divocí, nicméně vzdělaní samurajové nyní pracovali jako úředníci a jejich znalost válečného umění se omezila na studium bojových umění. Až do této chvíle byl Musašiho život jen sledem putování a dobrodružství. Nyní hledal stabilitu, která by mu umožnila založit trvalou školu a také klid mysli, aby mohl meditovat a psát. To všechno našel v jeskyni v jednom buddhistickém chrámě. Právě tam napsal svou nejznámější knihu - Knihu pěti kruhů. Knihu, která zpečetila jeho místo v historii.

V roce 1640, ve věku 57 let přijal Musaši nabídku od klanu Hosokawa, který ho pozval k sobě do Kumamota. To bylo jeho poslední velké dobrodružství. Musaši měl své učedníky a čas trávil učením, malováním, meditováním a psaním poezie. Jeho posledním útočištěm se stala jeskyně Reigandó na hoře Iwata. Měl zde dost klidu, aby se věnoval svým posledním dílům. V té době už byl známou osobou, takže pro něj muselo být příjemné, že mohl uniknout hluku a pozornosti lidí. Musaši hledal skutečný smysl, proto poslední roky života strávil rozjímáním v buddhistickém chrámu. Musaši se díval na 500 soch, kamenných tváří učedníků sedících v hlubokém rozjímání. Právě tam napsal Musaši Knihu pěti kruhů.

Dříve, než Musaši položil štětec na papír, dlouho meditoval a psal svou knihu v hlavě. V době, kdy tam přišel, už jeho žaludek sžírala rakovina. Musel vědět, že moc života mu nezbývá. Po celý svůj život byl umělcem. Napsání této knihy zpečetilo jeho místo v dějinách.

„Nauč se vše vidět přesně. Nauč se vnímat i to, co není na první pohled zřejmé.“

V Knize pěti kruhů vzpomíná Musaši na svůj život a svou každou zkušenost přetavuje ve filozofickou myšlenku. V pěti kapitolách nastiňuje povinnosti samurajů:

Země: „Snaž se najít tu pravou cestu.“

Voda: „Doveď své umění k dokonalosti.“

Oheň: „Se svými soupeři bojuj beze strachu.“

Vítr: „Studuj způsoby svých protivníků.“

Prázdnota: „Abys bez námahy dosáhl osvícení, musíš zapomenout všechno, co znáš, a prostě jen být.“ Prázdnota je poslední a nejobtížněji dosažitelná. Naspal ji až poté, co napsal první čtyři.

Paradox Musašiho života spočívá v tom, že díky tomu, že na bitevních polích čelil smrti a dovedl své umění v zacházení s mečem k dokonalosti, dokázal překonat všechny pozemské strachy a najít klid. Osvícení skrze umění meče. Toto osvícení dělá z Musašiho unikátního bojovníka a odlišuje ho od ostatních.

V roce 1645 žil Musaši v jeskyni už téměř dva roky a jen meditoval a psal. Na jaře už nedokázal vyjít nahoru. Jeho učedníci ho museli snést z hory do hradu Čiba. Těsně předtím, než Musaši skonal, klekl si na jedno koleno, narovnal záda a do ruky vzal meč. V této pozici zemřel. Bylo mu 62 let. Jeho tělo bylo po smrti oděno do bojové zbroje a helmy a pohřbeno vestoje, v pozici samurajského válečníka.

Týden před smrtí vzal Musaši štětec naposledy do ruky a napsal knihu Jak kráčet sám. Obsahuje 21 mravních zásad, které charakterizují Musašiho život jak historický, tak duchovní. Mezi tyto zásady patří například:

  • Neobracej se zády k rozličným cestám tohoto světa.
  • Neusiluj o tělesnou rozkoš.
  • Na nic se nespoléhej.
  • Neber se příliš vážně.
  • Pohlížej na svět z hloubky.
  • Nikdy nebuď zištný.
  • Nikdy nelituj věcí v osobním životě.
  • Nikdy neběduj nad tím, že ses zúčastnil nějaké cesty.
  • I když se vzdáš života, nikdy se nevzdávej cti.

Kniha pěti kruhů

 

Kniha pěti kruhů je trvalý návod na osvícení, které obohatí všechny stránky lidského života a poskytne nám potřebnou moudrost i nástroje potřebné k úspěchu v našem snažení. Uplynulo dalších 300 let, než se kniha dočkala svého znovuzrození. Svět samurajů, jak ho znal Musaši, by tou dobou už navždy pryč.

Trvalý odkaz

Konec samurajů přišel v červenci roku 1853. Po 250 letech za zavřenými zdmi připlula do tokijského přístavu flotila amerických lodí a doručila ultimátum: „Otevřete Japonsko obchodu nebo město vybombardujeme!“ Samurajové byli proti moderním lodím a zbraním bezmocní. Tváří v tvář západní převaze samurajové věděli, že se Japonsko musí co nejrychleji modernizovat. Starý feudalismus zmizel a společenské rozdíly byly zrušeny. Okázalost samurajů najednou patřila do jiné doby. Tradiční oděv skončil na smetišti, stará privilegia už neplatila a byl vydán zákaz nošení mečů. To bylo to nejhorší ponížení. Trvalo 50 let, než byly znovuobjeveny legenda o Musašim a Kniha pěti kruhů.

Musašiho legenda by zmizela, kdyby nebylo muže Eidžiho Jošikawy. V roce 1935 vydal seriál o Musašiho životě. Byl romantický, mytologický a nepřesný, ale znázornění Musašiho jako neporazitelného bojovníka náhle zaujalo představivost japonské veřejnosti. Přesně před začátkem války.

V roce 1937 zaútočilo Japonsko na Čínu a zahájilo dobývání Východu. Armáda si přivlastnila Bušidó, byly oživeny hodnoty naprosté věrnosti a pohrdání smrtí. Japonský filmový průmysl natáčel filmy o samurajích před i během války. V roce 1942 japonské námořnictvo zahájilo stavbu obrovské bitevní lodi. Pojmenovalo ji Musaši. Pro flotilu byla tak důležitá, že ji navštívil sám císař Hirohitho. Na konci roku 1944 pak byla potopena u Filipín. Meč byl znovu pozvednut v bitvě. Ne jako zbraň, ale jako symbol spojující vojáka s jeho vznešenou minulostí. Staré samurajské rituály, pití saké a vojenské rituály před začátkem bitvy se znovu vrátily, aby posílily věrnost a připravily vojáky na smrt. Mnozí Japonci byli v bojích zajati, ale mnozí stejně jako samurajové zvolili smrt a sami si vzali život. V roce 1943 se sebevražda stala způsobem boje. Tito bojovníci byli inspirování vlastenectvím a samurajskými ideály. Říkali si kamikadze, což lze přeložit jako „Boží vítr“. Jejich úkolem bylo zaútočit ne bombami, ale sami sebou - úmyslně se se svými letadly řítili na americké lodě. Poslední oběť přišla v srpnu roku 1945, kdy byla na Hirošimu svržena atomová bomba. Zabito bylo 160 000 lidí. O tři dny později zemřelo 80 000 lidí v Nagasaki. Japonsko se vzdalo a Válka v Tichém oceánu skončila.

Po válce si Musašiho a samurajské způsoby přivlastnily japonské korporace. Kniha pěti kruhů se stala obchodní biblí vznikající ekonomické velmoci. Ředitelé si Musashiho váží, každé ráno o půl sedmé cvičí kendo. Používají jeho filozofii jako poradce pro každodenní rozhodování, své podniky řídí jako vojenské organizace. Po této knize sahají nejen Japonci, ale i američtí podnikatelé. Strategie popsané v knize se dají použít kdekoliv, kde je konflikt a konkurence.

Musaši strávil celý svůj život zdokonalováním svých bojových dovedností, aby nakonec našel osvícení v tom, že je nemusel použít. Je to dokonalý koncentrát každého umění - všechno se zredukuje na svou podstatu, na svou nejdokonalejší podobu.

„Smrt uprostřed života.“

Smrt uprostřed života. Znamená to, že nesmíte zapomínat na to, že jednoho dne zemřete. Pokud totiž víte, že jednoho dne zemřete, pokud si to přiznáte, tak si budete života mnohem víc vážit. Napsal, že musíte být nebojácní tváří v tvář nepříteli. Každý z nás potká překážky a výzvy, ale musíte se jim postavit. Ne před nimi uhýbat. Musíte udělat to, co je potřeba.

Mijamoto Musaši se nesmazatelně zapsal ho historie jak svými činy, tak svým smýšlením. Ukázal nám, že i když jdete svou cestou, dosáhnete poznání. A možná to z vás udělá lepšího člověka. To je trvalý odkaz tohoto muže. Bojovníka, který se stal samurajem tím, že se vzdal zabíjení.

ZDROJE OBRÁZKŮ:

Mijamoto Musaši 1: http://www.badassoftheweek.com/musashi.html

Mijamoto Musaši 2: https://cs.wikipedia.org/wiki/Musa%C5%A1i_Mijamoto

Sasaki Kódžiró: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3d%C5%BEir%C3%B3_Sasaki

Ósacký hrad: https://cs.wikipedia.org/wiki/Musa%C5%A1i_Mijamoto

Kniha pěti kruhů: http://www.martinus.cz/?uItem=43603

 

Autor článku: Soren Alba