Warcraft lore: První a druhá válka

Warcraft lore: První a druhá válka

 

 

První válka je pro svět Warcraftu, tak jak jej mnozí znají, začátkem.
Jejím počátkem začíná nadále trvající konflikt mezi současnou Aliancí a Hordou.
Avšak vraťme se na počátek všech těchto událostí, ještě před zformování Aliance takové, jak ji známe.

Celý kontinent zvaný Východní království (v originálu Eastern kingdoms) zažívá éru rozkvětu a míru.
Balance sil se zdála být v rovnováze.
Avšak tohle vše se mělo změnit.
Již po 3000 let chrání řád Tyrisfalen před vpádem Démonů plamenné legie.
Po 3000 let tak činili úspěšně, dokud břemeno ochrany světa nepadlo na mladého a zároveň posledního strážce Medivha.

Již při početí jeho tělo posedl pán Plamenné legie Sargeras, který se skrze mladého strážce rozhodl otevřít Azeroth svým vojskům.
Medivh vedl normální život, při kterém se spřátelil s králem Llaneem a prvním rytířem Stormwindu Lotharem.
Z těchto tří mladíku se postupem stali muži a jejich přátelství se více prohloubilo.
Avšak poté, co Medivh dospěl se v jeho nitru probudilo zlo, které vyčkávalo na vhodnou příležitost.

Sargeras se rozhodl převzít kontrolu nad Medivhem, který upadl do dlouhého kómatu. Po několik měsíců jej jeho přátelé opatrovali, dokud se Medivh konečně neprobral. Avšak už nikdy nebyl takový jako dřív. Sargeras získal částečnou kontrolu nad jeho tělem, ale duše Medivha byla příliš silná na to, aby ji dokázal porazit. Tak se stalo, že se Medivh choval pro své okolí zvláštně, neboť nad ním čas od času získal moc Sargeras.

Ten potají uskutečňoval svůj plán na podrobení Azerothu.

Skrze své prostředníky přesvědčil orky ze světa Draenor, že jediná jejich spása před zahynutím na jejich domovském umírajícím světě je vytvořit obrovský portál, skrze který se národ orků spasí útěkem a na novém světě opět vybuduje svou mocnou říši.

A tak se dostali první orkové skrze tento ohromný portál na Azeroth, kde započali výstavbu toho samého portálu, aby mohli přivést i zbytek svého lidu. Toto byla první výprava orků na tento svět, který již byl obydlený lidmi.

                                                                                                     9908-1

Do Stormwindského království se dostali zvěsti o obrovských zelených netvorech, kteří pustoší krajinu a napadají lidské osady.

Král Llane se rozhodl vyslat tedy svého nejlepšího muže rytíře Anduina Lothara do Černých močálů (Black morras), aby prověřil, co je na těchto zvěstech pravdy. Anduin se vypravil s hrstkou rytířů do močálů, kde narazili na malou orkskou tlupu, která je ihned napadla.
Díky zásahu Medivha s jeho novým mladým učedníkem Khadgarem se jim podařilo orky přemoci a vyváznout z této potyčky naživu.

Poté co zjistili, že se na Azerothu vyskytl nový nepřítel, jakého do té doby nikdo neviděl, podali hlášení králi Llaneovi, který se rozhodl jednat a tyto bestie vyhnat ze své země.
Svedlo se mnoho menších potyček mezi lidmi a orky, než vojáci krále zjistili, že neustávající příval orků přichází z obrovského portálu na jihu bažin.
Stovky orků přicházeli portálem na Azeroth každý den. Král se rozhodl sestavit vojsko, které mělo za úkol prorazit orkskou obranu portálu a portál samotný zničit. Avšak Anduina znepokojovala mnohem závažnější záležitost. Khadgar nový učedník Medivha posílá zprávy o zhoršování stavu svého mistra.
Zlo, které v něm bylo ukryté začalo získávat navrch.

Anduin tedy s malou skupinkou a Khadgarem vyrazili za Medivhem do jeho věže Karazhan.
Zde našli jeho sluhu mrtvého a Medivha schovaného v tajené komnatě pod zemí.
Při pohledu na Medivha však poznali, že se nejedná o starého přítele ale o pána Plamenné legie.
Po lítém boji s posedlým Medivhem jej nakonec přemohli a v posledních chvílích jeho života se pravý Medivh svým druhům omlouval za příkoří a zlo, které napáchal Sargeras skrze jeho tělo.
To on vpustil orky na Azeroth, to on rozpoutal tento konflikt, avšak Medivh mu již nedokázal více vzdorovat.

Po ztrátě posledního strážce Tyrisfalu byla ochrana Azerothu v rukou lidí.
Boj o Temný portál byl dlouhý a krutý.
Nové posily, které proudili orkům z jejich domoviny odráželi lidská vojska.

Avšak obrovské množství orků se dostalo do Azerothu, kde zformovali ohromnou armádu, která táhlá na královské město Stormwind.
Pod vedením náčelníka Blackhanda se zformovala první Horda, která byla odhodlaná dobýt svět a znovu otevřít portál pro zbytek svých druhů.
Horda přitáhla až před Stormwind, který začala obléhat.

Král Llane držel své město, ale věděl že Hordě nedokážou vzdorovat.
Proto se rozhodl evakuovat všechny obyvatele na lodě, které měli odplout na sever, kde doufali v pomoc krále Lordareonu.

Poté co byli lodě připravené k odplutí, mladá míšenka orka a člověka Garona zavraždila krále Llanea a připravila tak stormwindský lid o krále a vůdce v časech největší potřeby.

Poslední lodě stihly odplout vstříc Lordareonu těsně před tím, než orkové prorazili k přístavu.

Po připlutí do Lordareonu přijal dočasného vůdce Anduina a jeho lid král Therenas, který se s Anduinem rozhodl postavit orkům na odpor.
Svolali krále okolních království, kde se po dlouhých a bouřlivých debatách vytvořilo společenství, které dnes známe jako Aliance.
Vůdcem Aliance se stal král Therenas, který vyslal vojsko do boje proti orkům. Tomuto vojsku velel Anduin Lothar a prorážel orkskými hordami zpět do své domoviny.

Slavili jedno vítězství za druhým, až do doby, kdy se střetli na úpatí Černoskalé hory (Blackrock moutain), kde Anduin Lothar padl pod úderem kladiva Doomhammer.
Avšak byl ihned na místě pomstěn mladým paladinem Turalionem, který po zesnulém rytíři převzal vedení vojsk.

Po poražení náčelníka Blackhanda se Horda zmatečně rozpadla. Vojskům Aliance tak již nebránilo v cestě za ukončením přívalu orků nic.

Po příchodu k Temnému portálu válečníky Aliance nečekal téměř žádný odpor.
Po přemožení malé hrstky orků se tak podařilo Khadgarovi uzavřít Temný portál a zastavit tak příval orků do Azerothu.
Toto slavné vítězství Aliance ukončilo Válku o Azeroth.